Aller-Tec

Aller-Tec cải thiện triệu chứng mà dị ứng gây ra

Aller-Tec là thực phẩm thuộc Kirkland của Mỹ, ra đời để cải thiện triệu chứng mà dị ứng gây ra, giảm thiểu dẫn đến các biến chứng nguy hiểm hơn nữa. Hỗ trợ dị ứng liên quan đến tác nhân…